Regulamin

1Festiwal organizowany jest przez 37 LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Odbędzie się w dniu 16 marca 2018r. Szczegółowe informacje dotyczące festiwalu można znaleźć na profilu na facebook'u oraz na powyższej stronie internetowej.
2W konkursie mogą wziąć udział uczniowie trzeciej klasy gimnazjum, szkół średnich i wyższych z terenu całej Polski.
3Wymagane są filmy krótkometrażowe - trwające od 1 do 7 minut.
4Istnieje możliwość zgłoszenia więcej niż jednego filmu.
5Zgłoszenia i filmy przyjmujemy od 2 stycznia 2019 r. do 1 marca 2019r.
6Zgłoszenia należy wysyłać pod adresem: freshformfilmfestival@gmail.com według załączonego formularza.
7W temacie wiadomości powinno być zawarte zdanie "Zgłoszenie filmu na FFFF"
8Filmy należy wysyłać pod adresem szkoły, mailem lub na płytach DVD dostarczonych osobiście do szkoły: XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. Świętokrzyska 1 00-360 Warszawa
9W przypadku, gdy tematyka produkcji rażąco narusza normy etyczne, film nie zostanie dopuszczony do festiwalu.
10W wypadku, kiedy w filmie znajdą się wulgaryzmy, film zostanie odesłany autorowi, by ten je ocenzurował.
11 Organizatorzy nie zwracają płyt DVD z nadesłanymi filmami.
12O przyjęciu filmu zostaną Państwo powiadomieni na tydzień przed festiwalem.
13Zgłoszenie filmu do udziału jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego regulaminu.
14Sprawy nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez organizatorów festiwalu.
15Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
16Organizatorzy zatrzegają sobie prawo do wydalenia z terenu festiwalu osób postępujących niezgodnie z regulaminem Fresh Form Film Festival oraz z Regulaminem Uczestnictwa w Szkolnych Imprezach w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.